Wednesday, August 19, 2009

டாக்டர் டாக்டர்

டாக்டர் படிப்பு மேற்படிப்பு பற்றி அட்டகாசமான ஒரு பதிவு இக்கட.

டாக்டர் ப்ருனோ அவர்களின் ப்ளாகில்!

பதிவு சிறப்பு. கமன்ட்ஸ்களும் இன்னும் சிறப்பு!

1 comment: